Keresés
/ Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

Jelen Felhasználási Feltételek határozza meg a GEMSTONE MEDIA Kft. (a továbbiakban a Szolgáltató) által a természetes személy felhasználók (a továbbiakban a Felhasználó) részére a "VibratorInfo.hu" honlapon (a továbbiakban az Oldal) nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban a Szolgáltatások) igénybevételének feltételeit.

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a mindenkor hatályos Felhasználási Feltételek az Oldalon elérhető, megtekinthető és onnan nyomtatható.

1. Szolgáltató adatai

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője: GEMSTONE MEDIA Kft.
székhely: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39.

2. Szolgáltatás nyújtása és felhasználása

A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben szexualitás, szexuális segédeszközök terén, amelyek iránt a felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak.

A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a Felhasználók által létrehozott tartalom, szerzői jogi védelmet élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása

A Szolgáltató a Felhasználók által hozzáférhetővé tett információk kapcsán nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Szolgáltatás honlapjának a biztonságát.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni az Oldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, az Oldalon folytatandó tevékenységet.

3. A Felhasználási Feltételek hatálya

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Felhasználó az Oldalon bejelentkezik, illetve ennek keretében a Felhasználó a Szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételeket elfogadja.

4. Tartalmak feltöltése a Felhasználó által

A Felhasználó az Oldalon biztosított lehetőségeken keresztül jogosult audiovizuális tartalmak feltöltésére, a feltöltésre. Adott tartalom feltöltésével a Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy az adott tartalom saját vagy mások személyes adatait kizárólag saját, vagy az érintett harmadik személyek kifejezett, jogszabályi előírásoknak megfelelő hozzájárulása esetén tartalmazza, mások személyhez fűződő-, illetve szerzői jogait nem sérti, és a hatályos jogszabályi előírások szerint publikálható.

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben az Oldal használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló tartalmat hozzáférhetővé tesz, ezen tartalom tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői jogvédelem alatt álló tartalom felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A Felhasználó az Oldalra való feltöltéssel hozzájárul, hogy az adott tartalom megjelenjen az Oldalon. A Szolgáltatónak jogában áll a feltöltött tartalmak szerkesztett adatait (név, címkék, leírás) indokolás nélkül módosítani és törölni.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a feltöltött tartalmon a Szolgáltató egyidejűleg korlátlan felhasználási jogot szerez. A Szolgáltató minden ilyen tartalommal kapcsolatos felhasználási jog tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

A Felhasználó a feltöltési opciót csak saját felelősségére használhatja, a Szolgáltató ezen tartalmak vonatkozásában a felelősségét teljes mértékben kizárja.

A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat jóváhagyás után jeleníti meg de ezek tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal A szolgáltatónak. jogában áll indoklás nélkül elutasítani, vagy az Oldalról indokolás nélkül törölni tartalmakat.

A Felhasználó kijelenti, hogy 18 éves elmúlt.

5. A szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Oldalon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik személyektől beszerzett információkra, tartalmakra, Termékekre és Szolgáltatásokra nézve. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás és/vagy az Oldal használatával kapcsolatban a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

A "cookie" felhasználói számítógépen történő elhelyezéséből eredő jogsértések és egyéb károk tekintetében a Szolgáltató felelőssége teljes mértékben kizárt. A Szolgáltató felelőssége így kifejezetten kizárt arra az esetre nézve, ha a felhasználói számítógép harmadik személyek általi használata során a harmadik személy számára a Nyitó Oldalon történő bejelentkezés nélkül, közvetlenül jelennek meg az Oldal erotikus tartalmú, a szexualitás témáját nyíltan, egyesek számára sértően kezelő tartalmai.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

6. Adatvédelem

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban felhasználni. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja.

Az Oldalon történő adatkezeléséről bővebben az „adatkezelési tájékoztató”-ban olvashatsz.

Utolsó módosítás: 2020.07.01.